НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо вас на навчання на курси підвищення кваліфікації у 2022 році за державним замовленням до ДЗВО “Університет менеджменту освіти” (державна ліцензія – серія АЕ № 636081  від 10.03.2015 р. ІV рівень акредитаціїЇ; ліцензія МОН України: наказ від 15.11.2016р. № 1492-л «Про переоформлення ліцензій»). Термін подання замовлення – до 01 червня 2021 р.

Детальніше – у листі на замовлення щодо підвищення кваліфікації відповідних категорій працівників на 2022 рік (роз’яснення, додатки, зразки, контакти тощо)

http://umo.edu.ua/list-na-zamovlennja-shhodo-pidvishhennja-kvalifikaciji-vidpovidnikh-kateghorij-pracivnikiv

Мета – надати споживачам і замовникам високу якість освітніх послуг з післядипломної освіти відповідно до сучасних галузевих вимог та індивідуальних потреб фахівців (свідоцтво).

Для категорій:

 • Педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів освіти галузі знань 01 “Освіта” (дошкільна, загальна середня освіта, позашкільна, фахова передвища, вища, післядипломна освіта)
 • Тематичні, авторські курси кафедри філософії і освіти дорослих:
 • Менеджмент професійного розвитку педагогічних працівників (проф. Сорочан Т. М.)
 • Сучасні тенденції менеджменту закладу позашкільної освіти: розвиток маркетингової компетентності педагогічних працівників (доц. Просіна О. В.)
 • Нова українська школа: зміст і технології інтегрованого навчання мистецтва в закладах загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу (проф. Масол Л. М.)
 • Інноваційні технології професійного розвитку фахівців мистецької галузі у вищій і фаховій передвищій освіті (проф. Масол Л. М.)
 • Креативні практики в освіті дорослих (доц. Ілляхова М. В.)
 • Проєктування сучасного уроку: теорія та практика (доц. Скрипник М. І.)
 • Когнітивні технології навчання  (доц. Скрипник М. І.)
 • Навчальний текст: новий формат у Цифровому освітньому просторі  (доц. Скрипник М. І.)
 • Актуальні технології навчання у фаховій передвищій освіті (доц. Скрипник М. І.)
 • Теорія і технології забезпечення якості освіти в умовах сучасних трансформацій (доц. Швень Я. Л.)
 • Soft skills: розвиток гнучких метанавичок в освітньому процесі (доц. Швень Я. Л.)
 • Теорія і технології тьюторингу в освітньому процесі закладу освіти (доц. Швень Я. Л.)
 • Функції і ролі консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників (ст. викл. Махновець Ю. А.)
 • Електронна дидактика фахової передвищої освіти (доц. Скрипник М. І., доц. Маршицька В. В.)

***заклад освіти може замовити підвищення кваліфікації працівників з актуальної теми для закладу поза запропонованою тематикою – на таке замовлення буде додатково розроблена програма підвищення кваліфікації (за умови формування групи від 20 осіб).

Кількість годин:

120 год. / 150 год. / 180 год.

Форма навчання:

Очна (онлайн) / очно (онлайн)-дистанційна / дистанційно – очна (онлайн)

Контакти для листування: кафедра філософії і освіти дорослих ktmpo@ukr.net

http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-fod/sklad

https://www.facebook.com/groups/2167163800255604