ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПЕДАГОГУ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Уміння навчатися впродовж усього життя важливе для кожної людини, а для того, хто працює педагогом, – особливо. Бо саме педагог закладає основу знань, формує компетентності у своїх учнів та навчає навчатися. А для того, щоб навчати інших, потрібно постійно вдосконалюватися самому. Тому кожен педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний підвищувати свій професійний рівень та педагогічну майстерність, підвищувати кваліфікацію – тобто опановувати нові та вдосконалювати раніше набуті компетентності у межах своєї професійної діяльності або галузі знань (частина 2, статті 54 та частина 6 статті 18 Закону України “Про освіту” https://bit.ly/3gYQmta ).

Процедура підвищення кваліфікації визначається частиною шостої статті 59 Закону України “Про освіту” та Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників https://bit.ly/3uW8UkN

Загальний обсяг підвищення кваліфікації вчителя не може бути менший ніж 150 годин на п’ять років (пункт 16 Порядку). Педагог самостійно обирає форми, види, напрями, а також суб’єкта підвищення кваліфікації, тобто того, хто йому може надати освітні послуги з підвищення кваліфікації (пункт 7 Порядку).

Ми підготували для педагогічних працівників важливі роз’яснення щодо підвищення кваліфікації:
? коли і як складається план підвищення кваліфікації?
? як до складання плану долучається педагог?
? якими мають бути програма підвищення кваліфікації?
? які документи засвідчують підвищення кваліфікації?
? які існують проблеми у підвищенні кваліфікації та пропозиції їх вирішення.

Читайте на вебсайті: https://bit.ly/3vQ2rZA

Докладно про проблемні питання підвищення кваліфікації читайте в окремому підрозділі першої щорічної доповіді освітнього омбудсмена Про роботу освітнього омбудсмена в умовах пандемії, дотримання прав в освіті та захист інтересів учасників освітнього процесу. Презентація доповіді відбудеться наприкінці червня 2021 року.