НМТ – 2024

Звільнення від ДПА та організаційні засади проведення вступної кампанії

Відповідно до Закону України від 08.11.2023 №3438-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року» здобувачі освіти, які завершують кожен рівень повної загальної середньої освіти, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

Законом визначені навчальні предмети, з яких буде проводитись тестування  для вступу до закладів вищої освіти, а саме:

 • Українська мова, Математика, Історія України – обов’язково;
 • Іноземна мова, Біологія, Географія, Фізика, Хімія, Українська література – один предмет на вибір. 

Конкурсний відбір на навчання до ЗВО буде здійснюватись за результатами ЗНО 2021 року та/або вступних випробувань 2022 – 2024 років.

Порядок проведення НМТ та участь у додаткових сесіях НМТ

Наказом МОН від 21.12.2023 №1547 затверджено Порядок проведення національного мультипредметного тесту. Згідно з цим документом подання заяв та/або відповідних документів для участі в додаткових сесіях НМТ здійснюють:

1) під час основного та додаткового періодів реєстрації особи, які :

 • не можуть взяти участь в основній сесії НМТ у зв’язку з тим, що в період їх проведення братимуть участь в офіційних міжнародних і всеукраїнських заходах або складатимуть державні іспити, екзаменаційно-залікову сесію, що підтверджено відповідними документами;
 • бажають пройти НМТ в населеному пункті, у якому ТЕЦ буде створено лише під час додаткових сесій;
 • проживають (перебувають) за кордоном та проходитимуть НМТ за кордоном;
 • за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;
 • не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації;
 • реєструвалися в основний період реєстрації, але їм було відмовлено в реєстрації для участі в НМТ.

2) у ТЕЦ до виходу з нього учасників у разі подання заяви щодо порушення процедури та потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій;

3) протягом трьох робочих днів з дня проведення основної сесії НМТ, у якій учасник мав би брати участь, але не взяв через такі обставини:

 • поважні причини, через які учасник не з’явився до ТЕЦ (або з’явився, але не зміг взяти участь в НМТ). Зокрема хвороба в день проведення НМТ, смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася не раніше ніж за сім календарних днів до дня проведення НМТ, інші форс-мажорні обставини;
 • у день проведення основної сесії НМТ учасник брав участь в офіційних міжнародних і всеукраїнських заходах, тренувальних зборах із підготовки до них, або прямував до/з місць їх проведення, що підтверджено відповідними документами;
 • брав участь в основній сесії НМТ, але не зміг розпочати або завершити виконання сертифікаційної роботи через одну з таких причин: різке погіршення стану здоров’я; виникнення в ТЕЦ обставин, що становлять загрозу для життя та здоров’я учасників, або через неможливість створення належних умов для виконання сертифікаційної роботи.
https://naurok.com.ua/uploads/2022/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB/businessman-holding-pencil-big-complete-checklist-with-tick-marks_1150-35019.jpg

Дати проведення НМТ і тривалість тестування

Наказом МОН від 29.12.2023 № 1581 «Деякі питання проведення у 2024 році національного мультипредметного тесту» встановлено, що НМТ буде проведено у формі комп’ютерного тестування з 14 травня до 19 липня. Вступник виконуватиме сертифікаційну роботу в один день у два етапи:

 • перший етап (120 хвилин) – виконання завдань з української мови та математики;
 • другий етап (120 хвилин) – виконання завдань з історії України та навчального предмета на вибір.

Перерва між етапами становитиме 20 хвилин.

Характеристики сертифікаційної роботи НМТ

Наказом УЦОЯО від 24.01.2024 №5 затверджено загальні характеристики сертифікаційної роботи національного мультипредметного тесту з навчальних предметів, а наказом від 24.01.2024 №4 – схеми нарахування балів за виконання тестів. Цими документами встановлено таку кількість і форми завдань та порядок їх оцінювання:

Українська мова

Загальна кількість завдань – 30. Із них:

 • 25 завдань з вибором однієї правильної відповіді. Правильна відповідь оцінюється в 1 бал, неправильна або відсутність відповіді   – 0 балів;
 • 5 завдань на встановлення відповідності («логічні пари»). Кожна правильно встановлена відповідність оцінюється в 1 бал (максимально 4 бали за завдання), відсутність  жодної правильної відповідності – 0 балів.

Максимальна кількість балів – 45.

Математика

Загальна кількість завдань – 22. Із них:

 • 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді (завдання має основу та п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний). Правильна відповідь оцінюється в 1 бал, неправильна або відсутність відповіді   – 0 балів;
 • 3 завдання на встановлення відповідності («логічні пари»). Кожна правильно встановлена відповідність оцінюється в 1 бал (максимально 3 бали за завдання), відсутність  жодної правильної відповідності – 0 балів;
 • 4 завдання відкритої форми з короткою відповіддю (завдання має основу та передбачає розв’язування задачі з відповідними числовими розрахунками). Правильна відповідь оцінюється в 2 бали, неправильна або відсутність відповіді   – 0 балів.

Максимальна кількість балів – 32.

Історія України

Загальна кількість завдань – 30. Із них:

 • 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді. Правильна відповідь оцінюється в 1 бал, неправильна або відсутність відповіді   – 0 балів;
 • 4 завдання на встановлення відповідності («логічні пари»). Кожна правильно встановлена відповідність оцінюється в 1 бал (максимально 4 бали за завдання), відсутність  жодної правильної відповідності – 0 балів;
 • 3 завдання на встановлення правильної послідовності. Учасник отримує 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо правильно вказано першу й останню подію; 1 бал, якщо правильно вказано або першу, або останню подію; 0 балів за завдання, якщо неправильно вказано першу й останню події (явища, факти, процеси тощо) або відповіді на завдання не надано;
 • 3 завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді. Кожен правильно вказаний варіант оцінюється в 1 бал (максимально 3 бали за завдання), відсутність  жодної правильної відповідності – 0 балів.

Максимальна кількість балів – 54.

Іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська)

Загальна кількість завдань – 32. Із них:

 • 5 завдань з вибором однієї правильної відповіді. Правильна відповідь оцінюється в 1 бал, неправильна або відсутність відповіді   – 0 балів;
 • 11 завдань на встановлення відповідності. Кожна правильно встановлена відповідність оцінюється в 1 бал, відсутність  жодної правильної відповідності – 0 балів;
 • 16 завдань на заповнення пропусків у тексті. Правильна відповідь оцінюється в 1 бал, неправильна або відсутність відповіді   – 0 балів.

Максимальна кількість балів – 32.

Українська література

Загальна кількість завдань – 30. Із них:

 • 25 завдань з вибором однієї правильної відповіді. Правильна відповідь оцінюється в 1 бал, неправильна або відсутність відповіді   – 0 балів;
 • 5 завдань на встановлення відповідності («логічні пари»).  Кожна правильно встановлена відповідність оцінюється в 1 бал (максимально 4 бали за завдання), відсутність  жодної правильної відповідності – 0 балів.

Максимальна кількість балів – 45.

Біологія

Загальна кількість завдань – 30. Із них:

 • 25 завдань з вибором однієї правильної відповіді. Правильна відповідь оцінюється в 1 бал, неправильна або відсутність відповіді   – 0 балів;
 • 4 завдання на встановлення відповідності («логічні пари»). Кожна правильно встановлена відповідність оцінюється в 1 бал (максимально 4 бали за завдання), відсутність  жодної правильної відповідності – 0 балів;
 • 2 завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей. Кожен правильно вказаний варіант оцінюється в 1 бал (максимально 3 бали за завдання), відсутність  жодної правильної відповідності – 0 балів.

Максимальна кількість балів – 46.


Географія 

Загальна кількість завдань – 30. Із них:

 • 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді. Правильна відповідь оцінюється в 1 бал, неправильна або відсутність відповіді   – 0 балів;
 • 4 завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється в 2 бали, неправильна або відсутність відповіді   – 0 балів;
 • 6 завдань з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.  Кожен правильно вказаний варіант відповіді оцінюється в 1 бал (максимально 3 бали за завдання), відсутність жодного правильного варіанта відповіді  – 0 балів.

Під час виконання завдань з географії кожному учаснику буде надано можливість користуватися паперовою чернеткою, яку не перевіряють і до уваги не беруть.

Максимальна кількість балів – 46.


Фізика

Загальна кількість завдань – 20. Із них:

 • 12 завдань з вибором однієї правильної відповіді. Правильна відповідь оцінюється в 1 бал, неправильна або відсутність відповіді   – 0 балів;
 • 2 завдання на встановлення відповідності («логічні пари»). Кожна правильно встановлена відповідність оцінюється в 1 бал (максимально 4 бали за завдання), відсутність  жодної правильної відповідності – 0 балів;
 • 6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачає розв’язування задачі. Правильна відповідь оцінюється в 2 бали, неправильна або відсутність відповіді   – 0 балів.

Максимальна кількість балів – 32.


Хімія

Загальна кількість завдань – 30. Із них:

 • 22 завдання з вибором однієї правильної відповіді. Правильна відповідь оцінюється в 1 бал, неправильна або відсутність відповіді   – 0 балів;
 • 2 завдання на встановлення відповідності («логічні пари»). Кожна правильно встановлена відповідність оцінюється в 1 бал (максимально 4 бали за завдання), відсутність  жодної правильної відповідності – 0 балів;
 • 6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється в 2 бали, неправильна або відсутність відповіді   – 0 балів.

Максимальна кількість балів – 40.

На виконання кожного тесту відведено 60 хвилин. Під час виконання завдань з математики, фізики та хімії учасникам буде надано можливість користуватися довідковими матеріалами в електронному вигляді та паперовою чернеткою, яку перевіряють і до уваги не беруть.

Що ще є вкрай важливим у підготовці учнів до такого хвилюючого випробування? Звісно, ваша психологічна підтримка та спонукання їх вірити у власні сили!