Цифрограм

Перевірте свою цифрову грамотність за допомогою національного тестування. Завдання тесту систематизовані за сферами знань європейської рамки цифрових компетентностей DigComp 2.1. для громадян, що була адаптована…

Поведінка педагога в конфліктній ситуації

Для ефективного подолання конфліктної ситуації вчителеві необхідно обрати поведінку, ураховуючи власний стиль та людей, втягнутих у конфлікт. Психолого-педагогічна наука виокремлює п’ять стилів поведінки в конфліктній…

Ефективна комунікація в професійній діяльності педагога

Сфера педагогічної праці належить до такого виду професійної діяльності, у якому провідну роль відіграє спілкування. Спілкування є основним засобом, через який здійснюється реалізація завдань освіти.…

ПЛАН РОБОТИ КУ «Бочечківський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бочечківської сільської ради Конотопського району Сумської області на грудень 2021 р.

№ Заходи Термін виконання Відповідальний 1. Участь в обласному семінарі (онлайн) «Професійний розвиток учителя: методичні аспекти» для заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої…