Організація проведення супервізії та оплата праці супервізорів. Механізм та зразки документів

КУ  Бочечківський ” ЦПРПП” Бочечківської сільської ради  інформує заклади загальної середньої освіти, що за рахунок субвенції за напрямом, визначеним підпунктом 3 пункту 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”, здійснюються видатки на оплату послуг із проведення супервізії.

Розпорядник субвенції за місцевим бюджетом розподіляє у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань на оплату послуг із проведення супервізії.

Оплата послуг із проведення супервізії здійснюється відповідно до цивільно-правових договорів про надання послуг із проведення супервізії між закладами загальної середньої освіти і супервізорами (у разі ведення бухгалтерського обліку у закладах загальної середньої освіти через централізовану бухгалтерію – між закладами загальної середньої освіти, супервізорами та відповідним органом управління у сфері освіти (відділом, департаментом, управлінням) та на підставі актів про надання відповідних послуг, що складаються у порядку, визначеному договором.

Розрахунок вартості послуг із проведення супервізії здійснюється відповідно до абзацу другого пункту 11 зазначеного Порядку.

І. Проведення супервізії

Програма проведення супервізії затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 18.10.2019 № 1313.

Програма розроблена відповідно до Державного стандарту початкової освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №18).

Програма супервізії може здійснюватись в індивідуальній та груповій формах (один цикл супервізії). Тривалість одного циклу супервізії – 16 астрономічних або 24 академічні години. Тривалість програми супервізії – 1-3 цикли супервізії.

ІІ. Оплата послуг із проведення супервізії

Оплата послуг із проведення супервізії здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» згідно з пп.3 п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 237

1. Умови оплати:

– список супервізорів оприлюднюється закладами післядипломної освіти комунальної форми власності, сайтах ЦПРПП та на власних веб-сайтах (укладання договорів з супервізорами);

– укладання цивільно-правових договорів про надання послуг із проведення супервізії між закладом ЗСО і супервізором (у разі ведення бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією – між закладом ЗСО, супервізором та відповідним органом управління);

– оплата на підставі актів про надання послуг із проведення супервізії.

За зразок можна взяти цивільно-правовий договір та акт виконаних робіт зпостанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»

2. Розрахунок вартості послуг

Оплата послуг здійснюється за ставками погодинної оплати у розмірах, передбачених для осіб, які не мають наукового ступеня, за проведення занять із слухачами курсів, визначеними у додатку 5 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 (абзац другий п.11 постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 237) за 1 годину: розмір І тарифного розряду х 5,7% = 2670,00 х 5,7% =152,19 грн

Увага!

За виконання роботи за цивільно-правовим договором, виконавцю сплачується винагорода (ст. 1147 ЦКУ), яка жодним чином не пов’язується із мінімальною заробітною платою, та і з заробітною платою взагалі.

3. За яким КЕКВ здійснювати оплату?

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» винагороди та інші виплати, нараховані працівникам, які не перебувають у штаті установи (організації), відповідно до умов цивільно-правового договору (за винятком суб’єктів господарювання).

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»

Увага!

1. Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) відповідно до умов цивільно-правового договору включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Отже, нарахована сума винагороди є база оподаткування податком на доходи фізичних осіб – 18% та військового збору – 1,5%.

2. Роботодавці, які використовують найману працю фізичних осіб, зокрема, за цивільно-правовими договорами є платниками єдиного внеску (п.1 частини першої ст. 4 Закону від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»). Отже, роботодавці за виконання надання послуг за цивільно-правовими договорами нараховують єдиний внесок на суму винагороди за ставкою 22%.

ІІІ. Нормативно-правове забезпечення

– наказ МОН від 18.10.2019 № 1313 “Деякі питання організації та проведення супервізії”;

– постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №18 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»;

– постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 №237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»;

– наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 №333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету».