Оголошення: KУ « Бочечківський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бочечківської сільської ради оголошує конкурс на зайняття посади  психолога

    Найменування та місце знаходження  закладу  Комунальна установа « Бочечківський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бочечківської сільської ради   Місце знаходження:  вул.Тракторна,2  с.Бочечки, Конотопський  р-н., Сумська  обл., 41635,  Е-mail: cprpp.bsr.21@gmail.com
Найменування посади та умови праці      Психолог Комунальної установи  « Бочечківський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бочечківської сільської ради     Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з трудовим договором, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»; наказу Міністерства освіти України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».
Кваліфікаційні вимоги до психолога Центру          Посаду психолога Комунальної установи  « Бочечківський  центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бочечківської сільської ради може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня  не нижче магістра,  стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.
Перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі у конкурсі  Особа, яка претендує на зайняття посади психолога Комунальної установи  « Бочечківський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бочечківської сільської ради особисто подає такі документи:   – заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; – автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); – копію паспорта громадянина України; – копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною ) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста); – документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою; – копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної)  роботи не менше п’яти  років на день їх подання; – мотиваційний лист, складений у довільній формі; – два фото 3\4.   Документами про підтвердження  рівня володіння державною мовою можуть бути, зокрема, документи державного зразка про середню/вищу освіту, в яких зазначено про вивчення предмета/дисципліни, що підтверджують знання української мови, та посвідчення щодо вільного володіння державною мовою, отримані до 25 жовтня 2019 року.   Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.   Копії документів, поданих до конкурсної комісії, завіряються власноручно власниками цих документів із додержанням вимог стандартів з діловодства.   Документи подаються до конкурсної комісії особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою).     Документи приймаються впродовж 20 календарних днів від дня розміщення оголошення на сайті Комунальної установи « Бочечківський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бочечківської сільської ради  в приміщенні  за адресою:  вул. Соборна, 8,  с.Бочечки, Конотопський  р-н., Сумська  обл., 41635,
Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалістьКонкурсний відбір відбудеться      28.09. 2021   о 13.00 у приміщенні Бочечківського Будинку культури, вул. Соборна, 8  с.Бочечки, Конотопський  р-н., Сумська  обл., 41635,               та проходитиме згідно Положення, затвердженого наказом  Про затвердження положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  психолога Комунальної установи «Бочечківський центр професійного розвитку педагогічних працівників»    Бочечківської сільської  ради  від 09.07.2021 №08-ОД    
Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи,  уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі – Голуб Наталія Анатоліївна – консультант Комунальної установи «Бочечківський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бочечківської сільської ради.   Тел.0671954112, Е-mail: cprpp.bsr.21@gmail.com
Додаткова інформація про посадові обов’язки психолога  ЦентруОчкурова Людмила Іллівна -директор КУ «Бочечківський ЦПРПП» Бочечківської сільської ради   Тел. 0967112657,  Е-mail: cprpp.bsr.21@gmail.com

Завантажити додатки до оголошення