Глосарій

Наразі в цьому довіднику є 6 термінів, що починається з літери Б.
Б

Баддінг (партнер)
Включення педагогічного працівника в процес діяльності іншого педагога

Бал (від фр. balle-м'яч, куля)
результат оцінювання навчальної діяльності учнів в умовно-формальному відображенні та числовому вимірі.

Бесіда дидактична
метод навчання, який передбачає використання попереднього досвіду учнів з певної галузі знань і на основі цього залучення їх за допомогою діалогу до усвідомлення нових явищ, понять або відтворення вже набутих.

Біфуркація
В педагогіці - поділ старших класів середньої школи на два напрями (наприклад, гуманітарний і природничо-математичний).

Брейнстормінг
Метод інтенсифікації й активізації розумових процесів шляхом спільного вирішення важкої проблеми групою людей («мозковий штурм»)

Буктрейлер
Це короткий відеоролик за мотивами книжки, кліп за книжкою.