Глосарій

Наразі в цьому довіднику є 10 термінів, що починається з літери Р.
Р

Рада загальноосвітнього навчально-виховного закладу
об'єднання працівників загальноосвітнього закладу, учнів, батьків і громадськості, яка діє у період між загальними зборами (конференцією) для вирішення соціально-організаційних й економічних питань життєдіяльності загальноосвітнього навчально-виховного закладу.

Рада педагогічна
об'єднання педагогів навчально-виховного закладу з метою розгляду питань організації та вдосконалення навчально-виховного процесу.

Рейтинг (від англ. rating-оцінка, клас, розряд)
індивідуальний числовий показник у системі освіти, оцінка успіхів, досягнень, знань у конкретний момент окремої особистості у певній галузі, дисципліні, що дає змогу визначити рівень таких досягнень або якість знань щодо інших осіб.

Ретардація (від лат. retardatio-затримка, уповільнення)
відставання дітей у розвитку.

Реферат (від лат. refeire-доповідати, повідомляти)
коротке викладення змісту прочитаної книги, наукової роботи, повідомлення за результатами дослідженої наукової проблеми.

Рівні освіти
поступовість отримання загальноосвітньої та професійної підготовки через проходження певних етапів: початкова освіта, базова загальна освіта, повна середня освіта, професійно-технічна освіта, базова вища освіта, повна вища освіта.

Розвиток фізичний
ріст біологічного організму в результаті поділу клітин.

Рушійна сила виховного процесу
результат суперечностей між соціально-психічними і фізіологічними потребами та наявним рівнем вихованості особистості.

Рушійна сила навчального процесу
результат суперечностей між пізнавальними і практичними завданнями, з одного боку, а з другого-наявним рівнем знань, умінь і навичок, з іншого.

Рушійна сила розвитку
результат суперечностей між біологічними, фізичними і психічними потребами та наявним рівнем фізичного, психічного й соціального розвитку особистості.