Глосарій

На даний момент у цьому довіднику є 1 термін, що починається з літери C.
C

Click-навчання
Це методика організації освітнього процесу сучасного покоління молоді, яке зростає в умовах цифрової глобалізації й характеризоване змінами мисленнєвого процесу та кліповим сприйняттям навколишньої дійсності. В основу методики покладено інтегрований метод пізнання через пошук та збирання інформації у єдності й динамічності виконання різнопланових завдань та форм роботи.