Глосарій

Наразі в цьому довіднику є 7 термінів, що починається з літери Г.
Г

Гакатон
Захід, під час якого різні спеціалісти в галузі розроблення програмного забезпечення інтенсивно й згуртовано працюють над розв'язанням якоїсь проблеми.

Ген (від гр. genos-рід, походження, спадковий)
елементарна одиниця спадковості, носій задатків.

Гігієна навчально-виховної роботи
система науково обґрунтованих правил організації навчально-виховного процесу з урахуванням необхідних санітарних вимог.

Гідність національна
етична категорія, що характеризує особистість з погляду розширення поняття духовних цінностей за межі свого Я і поєднання особистісних переживань, відчуттів із загальнонаціональними цінностями.

Грант
Благодійний внесок (пожертва), що надає донорська організація (фонд) для реалізації неприбуткового проєкту або програми, спрямованих на розвиток і вирішення проблем навчального закладу.

Гуманізація виховання
створення оптимальних умов для інтелектуального й соціального розвитку кожного вихованця; виявлення глибокої поваги до людини; визнання природного права особистості на свободу, соціальний захист, розвиток здібностей і вияв індивідуальності, самореалізацію фізичних, психічних і соціальних потенцій, на створення соціально-психічного фільтра проти руйнівних впливів негативних чинників навколишнього природного і соціального середовища; виховання у молоді почуттів гуманізму, милосердя, доброчинності.

Гуманізм (від лат. humanus-людський, людяний)
прогресивний напрям духовної культури, що звеличує людину як найбільшу цінність у світі, утверджує право людини на земне щастя, захист прав на свободу, всебічний розвиток і прояв своїх здібностей.